Člen I.

Uvodne določbe

Upravljavec je UrbanGuru s.r.o., Trieda SNP 10, 040 11 Košice, Slovaška.

Kontaktni podatki upravljavca so [email protected].

Upravljavec je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR).

Upravljavec je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.

Upravljavec ne imenuje odgovorne osebe.

Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali s sklicevanjem na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Če ste obiskovalec ali stranka našega spletnega mesta, vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete kot "posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki", obdelujemo v skladu s pogoji, določenimi v tem pravilniku o zasebnosti.

 


Člen II.

Nameni obdelave, pravna podlaga za obdelavo, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, obdobje hrambe osebnih podatkov, prejemniki osebnih podatkov
Osebni podatki za obdelavo naročil
Namen obdelave osebnih podatkov strank je obdelati vaše naročilo ter uveljavljati pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami kot posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in nami kot upravljavcem.

Pri oddaji naročila so potrebni osebni podatki, ki so potrebni za izdajo davčnega dokumenta in uspešno obdelavo naročila.

Zagotavljanje osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, saj brez zagotavljanja osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali da bi jo upravljavec izpolnil.

Pri obdelavi naročila je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov člen 6, odstavek 1, točka b) obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe (kupoprodajne pogodbe) in tudi na podlagi zakona št. 18/2018 Z. 13(1)(c) je obdelava osebnih podatkov potrebna v skladu s posebnim predpisom (Zakon št. 222/2004 Zb. o davku na dodano vrednost), ki ureja tudi rok hrambe teh osebnih podatkov.

Prejemnika teh osebnih podatkov sta kurirska družba in Slovenska pošta, s katerima (razen s Slovensko pošto) smo sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Osebni podatki za namene trženja


Za namene obveščanja o naših ponudbah in novostih (tržne informacije) vaš e-poštni naslov obdelujemo na pravni podlagi člena 6(1)(a) GDPR - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za vsaj en določen namen. Te osebne podatke obdelujemo, dokler ne prekličete svoje privolitve. Prejemniki teh osebnih podatkov niso tretje osebe.

Piškotki


Da bi zagotovili pravilno delovanje tega spletnega mesta in vam olajšali nakupovanje, včasih v vašo napravo shranimo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. To je običajna praksa za večino velikih spletnih mest. Piškotke lahko nadzirate ali izbrišete v nastavitvah svojega spletnega brskalnika. Prejemnika teh piškotkov sta Google in Facebook (https://policies.google.com/technologies/partner-sites, https://www.facebook.com/privacy/explanation ).

 

Člen III

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki


Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, so opredeljene v poglavju 3 SUVP.

Ti vključujejo pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do popravka ali izbrisa ali omejitve obdelave ali pravico do ugovora obdelavi, pa tudi pravico do prenosljivosti podatkov.

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: 02/ 32 31 3214, e-pošta: [email protected]).

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi pisne privolitve, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Za informacije o varstvu podatkov in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se obrnite na nas s kontaktnimi podatki, navedenimi v uvodnih določbah.

Vodnik za državljane po varstvu podatkov v EU je na voljo na naslednjem spletnem mestu

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/