Ako sa hrá YOU.FO?

Ako sa hrá YOU.FO?

YOU.FO je úžasné na hranie s rodinou, priateľmi či spolužiakmi v škole. Môže sa hrať v hráčskom zložení 1 proti 1, 2 proti 2 (YOU.FO SQUARE GAME) alebo 3 proti 3, 4 proti 4 alebo 5 proti 5 (YOU.FO ZONE). Podobne ako pri rugby, hokeji alebo futbale máme pri tejto hre dve skórovacie zóny na každej strane ihriska. 

YOU.FO SQUARE GAME

 

 

Túto hru si môžeš zahrať aj ak vás nie je až tak veľa.

Hra vhodná pre počet hráčov : 1 proti 1, 2 proti 2

Začiatok hry 

Na ihrisku si označte dva štvorce ( aspoň 9m2)

Každý hráč alebo dvojica hráčov sa postaví do jedného štvorca. Medzi týmito štvorcovými pásmami by mala byť medzera aspoň 2 metre. 

Ako dostaneme bod?

Bod získaš ak sa ti podarí pomocou palice dostať kruh do súperovej zóny tak, aby spadol na zem. Držanie kruhu sa mení ak ho tvoj súper chytí na palicu, alebo ak kruh vyletí mimo hráčskych zón. Kruh sa hádže nad rovinou ramien.

Hráč/hráči ktorí ako prví získajú 11 bodov, víťazia.


Hra sa hraje na ihrisku o veľkosti ihriska pre badminton. Spočíva v prehadzovaní footbagu medzi dvomi tímami (dvojhra alebo štvorhra) cez sieťku, ktorá sa nachádza uprostred ihriska tak, že hráči môžu používať iba nohy. Hrá sa na 15 bodov. 

 

YOU.FO ZONE

 

 

Hra vhodná pre vhodná pre tímy a teda pre počet hráčov : 3 proti 3, 4 proti 4, 5 proti 5

Začiatok hry

Všetci začínate s palicami v ruke utekať od svojej skórovacej zóny smerom do stredu ihriska.

V strede je umiestnený kruh. Oba tímy sa ho snažia chytiť ako prví. Chytiť kruh je možné iba pomocou hracej YOU.FO palice.

V momente kedy máš kruh na palici, nesmieš s ním robiť žiadne kroky. Pred tým, než sa pohneš, musíš kruh hodiť niekomu z tvojho tímu.

Ako dostaneme bod?

Na to, aby sa vám pripísal bod, musíte úspešne chytiť kruh v skórovacej zóne protihráča.

Ako sa môžeme brániť?

Sú tri možnosti ako zabrániť protihráčom aby dostali bod.

1.Snažiť sa udržať kruh vo vzduchu.

2.Ak kruh spadne na zem, chyťte ho. Hráč,ktorý prvý vloží hrot svojej palice do kruhu získava držanie kruhu.

3.Môžete blokovať oponenta na vzdialenosť dĺžky palice.

 

Čo ak sa kruh dostane na palicu dvom kráčom naraz?

Takúto situáciu vyriešime hrou  “kameň, papier, nožnice” . Víťaz získava držanie kruhu.

 

Aké sú pozitívne vplyvy tejto hry?

- zvýšená pozornosť a mentálne vnímanie

- posilnenie celého tela

- socializácia, budovanie vzťahov a práca v tíme

- znižovanie rizika výskytu kardiovaskulárnych ochorení

 

Teraz už vieš ako hrať you.fo. Vyber si to správne a začni sa zabávať!