Ako sa žongluje?

Ako sa žongluje?

V tomto návode budeme predpokladať, že si pravák/čka, pravá ruka teda v skutočnosti znamená silnejšia ruka. Ak si ľavák/čka, rob všetko opačne.

1 loptička

Najprv si nacvičíme hod jednou loptičkou. Zober si loptičku do svojej pravej ruky a hoď ju do ľavej.

Výška hodu by mala byť trochu nad úrovňou očí. To isté si nacvič ľavou rukou.

Keď sa ti darí robiť pekné oblúčiky obidvoma rukami, môžeš prejsť k ďalšiemu kroku.

 

 

2 loptičky

Zober si do pravej aj ľavej ruky po jednej loptičke. Najprv vyhoď loptičku z pravej ruky (ako v kroku 1).

Keď dosiahne svoj vrchol, rovnakým spôsobom popod ňu hoď druhú loptičku z ľavej ruky. Potom obe loptičky pochytaj. Malo by to vyzerať takto:

 

 

3 loptičky

Najzákladnejší spôsob, ako žonglovať s 3 loptičkami znázornený vľavo sa volá kaskáda.

Je to ten najjednoduchší trik s 3 loptičkami a vychádzajú z neho mnohé iné žonglérske triky, ako napríklad tenis alebo half shower. Ak sa teda chceš naučiť žonglovať, začni práve týmto trikom.

Najlepší spôsob, ako sa naučiť žonglovať s 3 loptičkami kaskádu je rozdeliť trik na niekoľko jednoduchých krokov, ktoré si postupne osvojíš. Aby sa ti loptičky nerozkotúľali po izbe, keď ti padnú na zem, skús žonglovať nad gaučom alebo posteľou. Poďme na to:

Ak si sa dostali až sem, máš skvelý nábeh na žonglovanie s tromi loptičkami. Teraz ťa čaká najväčšia výzva. Začni s dvoma loptičkami v pravej ruke a jednou loptičkou v ľavej.

Striedavo vyhoď všetky tri loptičky do vzduchu. Z pravej, z ľavej a potom zase z pravej. Začať musíš vždy tou rukou, kde máš dve loptičky. Potom všetky tri pochytaj.

Snaž sa všetky loptičky hádzať do približne tej istej výšky. Týmto trom po sebe idúcim hodom sa hovorí flash. Tesne pred tým, ako loptičky pochytáš by na chvíľu mala nastať situácia, keď sú všetky tri loptičky vo vzduchu.

Precvičuj začínanie obidvoma rukami, najprv pravou, potom ľavou. Pri súvislom žonglovaní s troma loptičkami bude frekvencia hodov trochu menšia, preto je toto cvičenie užitočné pre nacvičenie väčšej rýchlosti hodov. Keď toto zvládneš, k žonglovaniu s 3 loptičkami si už veľmi blízko.

 

 

4 a viac loptičiek

Najzákladnejší spôsob, ako žonglovať so 4 loptičkami sa volá fontána. Aj keď nie je spomedzi štvorloptičkových trikov najľahší, je to väčšinou prvý trik, ktorý sa ľudia naučia keď začínajú žonglovať so 4 loptičkami.

Aj keď je fontána veľmi jednoduchý trik na pochopenie, naučiť sa ho plynule žonglovať môže trvať niekoľko týždňov.

Všimni si, že loptičky sa vôbec nepresúvajú medzi rukami, ku každej ruke patria stále tie isté dve loptičky. Celý trik je vlastne spojením žonglovania s dvoma loptičkami v ľavej a zároveň aj pravej ruke. Preto je nevyhnutné, aby si vedel perfektne žonglovať dve v jednej a to aj so svojou slabšou rukou.

Najprv si zober dve loptičky do pravej a jednu do ľavej ruky. Striedavo vyhoď všetky tri smerom hore začínajúc pravou rukou (kde máš loptičky dve). Potom ich pochytaj. Toto si nacvič aj na opačnej strane - dve loptičky v ľavej ruke a jedna v pravej. Tvoja ľavá ruka musí byť schopná počas žonglovania robiť to isté, čo pravá, takže ju nepodceňuj.

Ako ďalšie cvičenie urob to isté akurát so 4 loptičkami. Zober si po dve loptičky do obidvoch rúk, všetky striedavo vyhoď začínajúc pravou rukou a pochytaj ich. Každú loptičku takto vyhodíš a chytíš jeden krát. Opäť si to natrénuj začínajúc z obidvoch strán.

Teraz stačí už len pridávať k týmto štyrom ďalšie hody. Najprv päť hodov, potom šesť, sedem... a vieš žonglovať so 4 loptičkami!

 

 

Teraz už stačí iba žonglovať a žonglovať. Časom ti loptičky prestanú padať a ty budeš môcť skúšať nové triky ako napríklad stĺpce, jojo či 423.