Pravidlá hry Ultimate Frisbee

Pravidlá hry Ultimate Frisbee

Ihrisko

Hra Ultimate sa hrá na obdĺžnikovom ihrisku, ktorého šírka je 37 metrov a dĺžka 110 metrov, pričom krajných 23 metrov na oboch stranách sa volá koncová (skórovacia) zóna.

Tím

Hru hrá za každý tím sedem hráčov. Hráči môžu striedať len po ukončení bodu, po polčase alebo v prípade zranenia.

Začatie hry

Hru začínajú oba tímy nastúpené na Gólovej čiare. Brániaci tím hodí disk smerom k útočiacemu (tzv. pull).

Prihrávanie

Frisbee sa môže prihrávať ľubovoľným smerom a na ľubovolnú dĺžku. Hráči s diskom nesmú utekať, je dovolené urobiť len kroky potrebné k zastaveniu, prípadne postaveniu sa po chytení prihrávky. Hráč (rozohrávač) má po chytení prihrávky 10 sekúnd na prihranie spoluhráčom, ktoré mu od 1 do 10 nahlas odpočítava brániaci hráč (marker).

Skórovanie

Tím získava bod zakaždým, keď jeden z jeho hráčov úspešne chytí prihrávku v koncovej (skórovacej) zóne protihráča. Po každom skórovaní si tímy menia strany a z útočiaceho tímu sa stáva brániaci, ktorý rozohráva hru tak, ako pri začiatku hry.

Strata disku

Tím stráca disk ak počas jeho prihrávky padne na zem, jeho protihráč chytí disk alebo ho zrazí na zem, disk hodí alebo chytí mimo hracej plochy, rozohrávač neodhodí disk do 10 sekúnd. Pri jednej z týchto možností sa z útočiaceho tímu stáva brániaci a naopak.

Fyzický kontakt

Akýkoľvek fyzický kontakt je zakázaný.Zakázané je aj bránenie, obmedzovanie v pohybe protihráčovi. Fyzický kontakt sa automaticky stáva faulom. Ak po faule stratí útočiaci hráč disk, hra pokračuje ako keby ho nestratil, teda útok pokračuje. Ak ale obranca nesúhlasí s faulom (tzv. contest), hra sa posúva o jednu prihrávku dozadu, teda k hráčovi ktorý nahrával faulovanému hráčovi.

Rozhodca

Rozhodca v tejto hre nieje potrebný, pretože hráči o sporných momentoch, fauloch a dodržiavaní pravidiel rozhodujú sami.

Spirit of the game

Hráči ultimate kladú dôraz na férovosť a čestnosť hry. Tieto zásady majú byť prednejšie ako túžba zvíťaziť. V prvom rade ide v tejto hre o zábavu, radosť z hry a čestný športový súboj. Práve preto je dobrým zvykom, že si hráči po skončení zápasu sadnú na pár minút na trávnik, kde preberú hru a utužia dobré vzťahy. Rozhodnú tiež o tom, ktorý tím hral čestnejšie a získa ocenenie Spirit of the game - pomyselný pohár Ducha hry.

Presné znenie (slovenský preklad)  pravidiel podľa WFDF nájdete na stránke Slovenskej asociácie Frisbee.