Ako si vybrať discgolf?

Ako si vybrať discgolf?

Ako si vybrať DISK na DISCGOLF

Rozhodli sme sa uľahčiť vám nakupovania diskov pre šport discgolf a urobiť tak výber disku čo najjednoduchším. Existujú totiž stovky diskov v rôznych variáciach plastov, hmotností a farieb a veľa záleží od úrovne vašich schopností, účelu používania alebo aj od toho, či chcete disk venovať iba ako darček.

Disky v discgolfe sa delia na niekoľko úrovní a každá má vlastnú stupnicu merania.

Odporúčame teda: 

 1. Vyskúšať si najprv hádzanie na akomkoľvek disku.
 2. Spoznať a pochopiť šport, aby ste vedeli, ktorý disk kedy a na čo potrebujete.
 3. Prečítať si nasledujúce odstavce, aby ste si vybrali najlepší možný disk.


Disk na discgolf nie je frisbee

Prvá najdôležitejšia vec, ktorú si pri nakupovaní treba uvedomiť je tá, že disky používané na hru discgolf nie sú frisbee. Na discgolf sa používajú disky s menším priemerom a je to preto, že letia rýchlejšie a ďalej ako frisbee. 

Typy diskov na discgolf

Existujú štyri druhy diskov na discgolf: 

 1. Distance Driver
  Kvalifikujú sa ako disky určené na dlhý dolet a vysokú rýchlosť. Ľudia, ktorí sa naučia s týmto diskom hádzať môžu dosiahnuť dolet disku až niekoľko stoviek metrov. 
 2. Control Driver
  Známe aj pod názvom Fairway Disc nedosahujú takú rýchlosť, preto sa používajú najmä pri hodoch, kedy je presnosť dôležitejšia ako vzdialenosť. Odporúčajú sa hlavne začiatočníkom, ktorí sa disk učia hádzať.

 3. Midrange Disc
  Menej aerodynamické typy disku, ktoré majú stredný dolet a sú spoľahlivé, pretože letia rovno. Tak poskytujú maximálnu kontrolu nad hodom. Určené sú na kratšie hody do 40 metrov, ale dá sa s nimi hádzať aj na 70 metrovú vzdialenosť.

 4. Putt and Approach
  Ľahko ovládateľné disky, ktoré nemajú ďaleký dolet ponúkajú stabilný hod aj pri ťažších poveternostných podmienkach. Vlastnosťami pripomínajú ultimate frisbee a v discgolfe sa používajú najmä na prihrávky pod alebo ku košu. 

 

Disky podľa letových vlastností 

Výrobcovia diskov poskytujú milovníkom športu možnosť vybrať si disk na základe ich letových vlastností a porovnať si tak disky medzi sebou. Parametre jednotlivých diskov sa vyhodnocujú prostredníctvom tvaru disku a vnútornej stavby. Poznáme štyri kategórie, ktoré zároveň definujú aj štyri fázy každého disku počas letu: 

 1. Speed
  Rýchlosť disku sa hodnotí na škále od 1 do 13 a platí, že čím vyššie číslo, tým rýchlejší disk. Hráčom, ktorí nedokážu dať disku pri hode dostatočnú rýchlosť, odporúčame disky s číslom menším ako 10. 

 2. Glide
  Škála od 1 do 6 definuje parameter schopnosti disku niesť sa vzduchom. Vysoké číslo hovorí, že disk sa po vzduchu kĺže do maximálnej vzdialenosti, preto čím vyššie glide číslo, tým ľahšie sa hádže začiatočníkom.

 3. Turn
  Ide o tendenciu disku otáčať sa po svojej osi v prvej fáze letu po hode. Pravákom sa disk otáča po osi doprava, ľavákom doľava. Turn definuje tieto hodnoty na stupnici 0 až 5. Disky s označením 0 majú nízku tendenciu otáčať sa, disky s označením 5 majú vysoký tendenciu otáčať sa.

 4. Fade
  Všetky disky v športe discgolfu sa na konci hodu nakláňajú smerom doľava (u pravákov), doprava (u ľavákov). Fade teda definuje toto zatočenie na stupnici od 0 do 5. Najviac sa zatáčajú disky s najväčším číslom, najmenej tie s najmenším.

 

Disky podľa materiálu

Basics Plastics
Cena diskov sa vyvíja aj od použitého materiálu. Kategória diskov basics plastic napovedá, že sa jedná o lacné disky, ktoré sú náchylné na skoré poškodenie. Pri tomto type diskov stačí jedno poškriabanie alebo úder o strom a je veľmi pravdepodobné, že sa naruší tvar disku a následne aj jeho vlastnosti.

Middle Grade
Hovoríme o strednej triede diskov v rámci ceny a aj kvality použitého materiálu. Disky sú odolnejšie ako basics plastics, no stále pri tvrdom dopade, narazení alebo poškriabaní dokážu stratiť svoje vlastnosti.

Ultra Durable
Ultra odolný plast, ktorý sa vyznačuje tým, že je hladký, číry, veľmi tvrdý a letová dráha disku je relatívne stabilná. Nevýhodou materiálu je, že nie je tak priľnavý ako v prípade iných druhov plastov. 

Ultra Light
Novinkou medzi výrobcami je výroba ultra ľahkých diskov. Tie poskytujú hádzať disk do extrémnych vzdialeností. Nevýhodou diskov je, že materiál je flexibilný a citlivý na poveternostné podmienky.

Premium Pastics
Ak chcete optimálny výkon, kontrolu nad diskom a odolnosť, tento typ materiálu je stvorený pre vás. Poskytuje vynikajúcu priľnavosť a špičkový druh plastu, ktorý vydrží. K týmto vlastnostiam však zodpovedá aj cena diskov.

Záver

Vybrať si svoj ideálny disk nie je v prípade športu discgolf vôbec jednoduché. Veríme, že náš článok vám pomohol a ak nie, kontaktujte nás osobne a radi sa vám budeme venovať.